X
تبلیغات
عــشـق فانتـــزی پســــــــرکــ مـلـوس


عــشـق فانتـــزی پســــــــرکــ مـلـوس

دوستان نظرات شما مایه خرسندی من وشکوفا شدن وبلاگ است این لطف را ازما دریغ نکنید.


رفتم دستشویی پارک. تا تو دستشویی نشستم

از دستشویی کناری صدایی شنیدم که گفت:


سلام حالت خوبه؟

من اصلاً عادت ندارم که تو دستشویی

هر کی رو که پیدا کردم شروع کنم به حرف زدن باهاش،

اما نمی دونم اون روز چِم شده بود که پاسخ واقعاً خجالت آوری دادم:


حالم خیلی خیلی توپه.

بعدش اون آقاهه پرسید:

خوب چه خبر؟ چه کار می خوای بکنی؟

با خودم گفتم، این دیگه چه سؤالی بود؟

اون موقع فکرم عجیب ریخت به هم، برای همین گفتم؛


اُه من هم مثل خودت فقط داشتم از این جا رد می شدم...

وقتی سؤال بعدیشو شنیدم،

دیدم که اوضاع داره یه جورایی ناجور می شه،

به هر ترفندی بود خواستم سریع قضیه رو تموم کنم:


من می‌تونم بیام طرفای تو؟

آره سؤال یه کمی برام سنگین بود.

با خودم فکر کردم که اگه مؤدب باشم و با حفظ احترام صحبتمون رو تموم کنم،

مناسب تره، بخاطر همین بهش گفتم:


نه، الآن یه کم سرم شلوغه!

یک دفعه صدای عصبی فردی رو شنیدم که گفت:
ببین، من بعداً باهات تماس می گیرم.

یه احمقی از دستشویی بغلی همش داره به همه سؤال های من جواب می ده!حافظه ام خراب شده است…

بدى هایت یادم میرود…

زخم هاى قلبم یادم میرود…

اشك هایى كه ریخته ام یادم میرود…

دروغ هایت یادم میرود…

عذاب هایى كه كشیده ام یادم میرود…

یادم میرود كه نباید "اعتماد"كنم…

حافظه ام خراب شدهـ است…

باید تعمیرش كنم…

شاید…شاید…

زخم هایم ،باور هایم و قلبم ؛ترمیم شوند…


وقتی استاد نمره نمیده و دنبالشیم که نمره بگیریم ... :))


هههههه خخخ
آهای مخاطب خاص قدیم:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺧﻮﺏ ﺑﺨﻮﻥ :
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﻗﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺯﺩﻡ ...
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮﺕ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺗﮏ ﭘﺮ ﺑﺎﺷﻢ ﺍﻣﺎ ﭘﺮﯼ ﻧﺬﺍﺷﺘﯽ
ﻭﺍﺳﻪ ﭘﺮﯾﺪﻧﻢ ...
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﺩﺭﻭﻏﯽ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺖ ﺑﻮﺩ ...
ﺑﻪﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺣﺴﺎﺳﻢ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﮕﻔﺘﻢ ...
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﻮﻥ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﭼﺸﻤﺖ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻬﻢ ﻧﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺑﺎﺷﻦ ﻭﻟﯽ ﭼﻮﻥ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﺍﺩﻡ حتی بهشون فکر کنم ...
ﺑﻪﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﻭﻟﯽ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺩﺭﺩﺕ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﺩ ...
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﺕ ﺷﻨﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮﺍﻡ ﺗﺤﻤﻠﺶ ﺳﺨﺖ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﻧﺬﺍﺷﺘﻢ ﺗﻮ،ﺭﻭﺣﺘﻢ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻪ ﭼﻮﻥ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ...
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺍﺯﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﻭﻟﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﯼ ﻭ ﺩﻟﺖ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺎﻣﻨﻪ ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﯾﻪ ﮐﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﻟﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﮕﺎﻫﺘﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ....
بعد ﺍﺯ ﺗﻮ ﺳﺎﯾﺰ ﺩﻟﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎﮐﺴﯽ ﺟﻮﺭ ﻧﺸﺪ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﺗﻮﻫﻢ ﻣﺜﻞ
ﻣﻨﯽ ...
ﻭﻟﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺵ ﺍﮔﻪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﻧﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﺸﻤﺎﻣﻮ ﺑﻬﺖ ﺣﺘﯽ ﻗﺮﺽ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺪﻡ
الانم هِرررررررررررررررررری ;)

شنبه بیست و سوم فروردین 1393| 22:31 |u3f| |

|________________________┍──────────────┤

 

ههه حال که این کار داره هیچی نداره

دختـــــر است دیگر

بابایش ،نباشــــد زمیـــــن میخـــــورد .....

در مرد ها حسی هست كه اسمشو میذارن ” غیرت “
و به همون حس در خانم ها میگن “حسادت “
اما ...
من به هردوشون میگم ” عشق “
تا عاشق نباشی
نه غیرتی میشی نه حسود !

برای من همین خوبه....

پسرا بعد از شماره دادن به دخی ها :))


از " نبودنـــــت " دلـــگیر نیستم...
از اینکه روزگاری
"همه ی دنیایم بـــــــودی"
دلگـیــــــــرم ! :)
میفهمی اینارو !!!!


ℭoηTiηue
یکشنبه دهم فروردین 1393| 14:24 |u3f| |

|________________________┍──────────────┤

 
یکیو نداریم از این ماشینا داشته باشه بریم باهاش ازدواج کنیم ماشین عروسمون خوشگل شه^_^خستــــه ام از تمــــام بــاور هـــا . . .
خستــــه ام از تمــــام نــــگاه هـــا . . .
از حـــرفهـــا . . پــچ پــچ هــــا . . .
کـــاش دنیـــــا رنـــگ عـــوض کنـــد
کـــاش بـــاران ببـــارد و بـــا خـــود ایـــن دورنگیـــــها
دوروییــــها را بشــــویــد . . .
مـــن دلـــم دنیــــای تـــازه

اینکـه تــُو بـآ دیگـری بـآشی و مــَن بـآ خیـآل تـُو ...
صـَد شـَرف دآرد بـه اینکـه ...
مـَن بـآ تـُو بـآشم و تـُو بـآ فکـر دیگـری ...!!!

نـشـستـه ام...
بـــیـاد ِ کــودکــی هـــایــم ،
دور ِ "غــلـط"هــا ،
یـک خــط ِ قرمز مـی کـــشـم !
حتی...
دور ِ تــــــــو !

یـہ مـَنبعِ آرامِش میخوامـ ...
یـہ شونہ ....
یہ کوه دلخوشےِ ...
یـہ " تــ ـو

دختــــــــرجون:
پســـری که دستشو بدون ترس همه جا دور کمرت حلقه میکنه،
پســری که موقع رد شدن از چراغ قرمز دستتو محکم تر میگیره،
پســـری که smsهاش کوتاه اما پر احساسه،
این پســـــــر،

.
انقدر با این و اون بود که دیگه حرفه ای شده …
باید قیدشــــــو بزنی احساسی نشــــو الکی .. !!

http://www.taknaz.ir/upload/86/0.054942001393116920_taknaz.gif

وای مردم از خنده :))
ببین چه بلایی سر گربه بیچاره اومد:))
اخه تو که بلد نیستی بپری چرا میپری؟
چی گفتم خودم :))ℭoηTiηue
دوشنبه چهارم فروردین 1393| 14:43 |u3f| |

|________________________┍──────────────┤

 هر کی میخاد قرم بده ههه اهنگ عربیه از رو اتیش بپرهه خخخخ حبیی نسی نس

بیاین بپریم از روش ههه فقط نسوزین بعد یواش وبمو اتیش نزنید نوبتم رعایت کنید


تو کوچه ترقه زدند، پیرزنه دم در وایساده بود هفت جد یارو رو نفرین کرد
دو دقیقه بعد نوه خودش ترقه زد در حد بمب هیدروژنی!
پیرزنه گفت: قربون قد و بالات مادر مواظب باش!هه

تخ توخ پارت پورت زارت زورت تاراخ توروخ چارشنبه سوری مبارک
.


اینووووووووووووووووووو

آروم آروم سال93داره دانلود ميشه ███████████▒ 98% عیدتون پيشاپيش مبارك.

دوستان گلم سالی پر از شادی خوشی رو در پیش داشته باشید دوستون دارم. ()

یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392| 14:2 |u3f| |

|________________________┍──────────────┤

 بعضی از دخترا خیلی خوشگلن:x
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
البته از دور
.
.
.
.
.
.
.
خیلی دور مثلا فاصله 4،5 كیلومتری:|وقتـــی دلـــت گــرفتـــه

وقتـــی غمگینـــی

وقتـــی از زنـــدگـــی سیــــری ...

حـــواستـــو خیلـــی جمـــع کـــن چـــون طعمــــه خــوبـــی هستــــی ...حســآدت یـــآ خســـآســت

اسمـــش راهـــرچــه خــواهــی بگـــذار...

مــטּ میخـــواهــم تـــ♥ـــو فقــط عزیـــزدل مــטּ بـــآشی...خیلی خوشگله نگاه کنید تا اخرشاگه بلیط مجانی اینو بهت بدن حاضری سوار شی ؟؟؟؟؟
اخ دلم خواستآهای روزگار !
برایم مشخـــص کن
اینبــار کــدام سازت را کوک کــرده ایی تا برایم بزنـــی
می خواهـــم رقصــم را با سازت
هماهنگ کنم … !ﺳﺎﻝ 92 ﻫﻢ داره ﺗﻤﻮﻡ میشه.

ﭼﻘﺪﺭ ﺗﻮﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮﻭ ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩﯾﻢ

ﭼﻘﺪﺭ 18 ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﺧﻮﻧﺪﯾﻢ- ﭼﻘﺪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮔﻢ ﺷﺪ !

ﭼﻘﺪﺭ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ ﭘﯿﮏ ﺯﺩﯾﻢ

ﭼﻘﺪﺭ ﭘﺴﺮﺍ ﺳﺎﭘﻮﺭﺗﻮ ﮐﯿﻠﯿﭙﺲ ﺩﺧﺘﺮﺍﺭﻭ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩﻥ

ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺍﺑﺮﻭ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺎﺭﮎ ﺷﺮﺕ ﭘﺴﺮﺍﺭﻭ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩﻥ

ﭼﻘﺪﺭ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﻫﻤﻮ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﮐﭙﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ

ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ - ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﯾﻢ

ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻬﻤﻮﻥ ﮔﻔﺘﻦ ﻋﻘﺪﻩ ﺍﯼ ﭼﻘﺪﺭ ﻻﯼ ﺟﻤﯿﻌﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮﺩﯾﻢ

ﭼﻘﺪﺭ ﺟﻨﺘﯽ ﺭﻭ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺑﻨﺪﻩ ﯼ ﺧﺪﺍ ﺭﻭ

ﭼﻘﺪﺭ ﺗﻮ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﭘﺴﺘﺎﯼ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺭﻭ ﻻﯾﮏ ﮐﺮﺩﯾﻢ

ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻬﻤﻮﻥ ﮔﻔﺘﻦ ﻫﻮﯾﺞ ﻓﺮﻧﺪ

ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻟﻤﻮﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺷﮑﺴﺖ

ﻭ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﺎ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ !

ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﺪ (ﭼﻘﺪﺭ) ﺩﻭﺳﺘﻮﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ؟؟؟؟

iههههه خخخخخخخ وای مردم خدا ههههه
واکنش یه گراز دریایی پس از دیدن کیک ماهی که برای تولدش گرفتن..

خیلی بی ذوق و بی احساسی اگه لایك نكنی.

سه شنبه بیستم اسفند 1392| 12:7 |u3f| |

|________________________┍──────────────┤

 


فقط با یك لنگه كفشِ دخترانه میتوان حراستِ خوابگاه را به مدت 3 ساعت سرِ كار گذاشت ...

بدبختا 6 طبقه خوابگاه رو اتاق به اتاق گشتن :Dخخخخخخخخخخخخخخ =))))))))))))))))):))ههههه


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ رفت تو پارک ﺑﻪ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ ﮔﻔﺖ ﮐﺠﺎﯾﯽ؟؟؟

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺖ سرما خوردم رو تخت ﺧﻮﺍﺑﻢ...

ﭘﺴﺮﻩ که داشت نگاشون میکرد رو نیمکت نشستن بهش ﺍﺱ ﺩﺍﺩ:

دسته عشقتو ول کن لااقل اون سرما نخوره..

دختره جواب داد چی میگی؟؟؟؟!!

پسره رفت از پشت دستشو گذاشت رو شونه دختره ، دختره برگشت.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
پسره ﺩﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺲ...

عاقا ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪاااا :|

تا رفت فرار کنه دوس پسر دختره گرفتش تا خورد اینو زد

ﺩوس دختر خودشم ﺩﯾﮕﻪ ﺟﻮﺍبشو ﻧﺪﺍﺩ :|

:))))) =))))))


سه شنبه بیست و نهم بهمن 1392| 17:29 |u3f| |

|________________________┍──────────────┤

 

مال من باش "ولنتاین"

من این آرزوی ولنتاین را برای تو میفرستم ، با آغوشها و بوسه ها

جائی را میسازم اینجا نزدیک خودم ، که فقط برای توست


شنبه بیست و ششم بهمن 1392| 19:32 |u3f| |

|________________________┍──────────────┤

 


ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻥ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮﺭﺩﻡ
خارجی ها بچه هاشونم جنبه شادی ندارن
والااااهههه یاد بچه گیام افتادم خخخ

در مــــــورد مردها حسی هست که اسمشو میذارن "غیرتـــــــ"

و به همـــــون حــــس در خانمها میگــــــن "حســـــــادتــ"دلم برا تو کـه نـه ،


ولی برا کسی که فــکر میکردم تو بودی تنگــــ شده !
رو تـــو تعصب دارم
ولی ادعایی ندارم
نمیگم خیلی خوشگلی..
چون خوشگتر از تو زیاده..
نمی گم خیلی پولداری ..
چون پولدارتر از تو زیاده ..
نمی گم خیلی شیرین زبونی ..
چون چرب زبون تر و خوش صحبت تر از تو زیاده ..
ولی ..
می گم: تو هـــمونی که برای من بهـــترینی !کیا بچگی شون زنگ خونه مردم رو میزدن فرار می کردن؟
هیچ وقت گیر افتادین؟؟؟؟
عاغا من گیر افتادم ماه رمضون مرض داشتیم تا سحر اصلا لامصب یه حالی میداد
خخخگاهی وقتا... یه نفر...باعث می شه که حس کنی...

چیزی که تو رو روی زمین نگه داشته...
جاذبه ی زمین نیست..


زیاده خواه نیستم !

جاده‌ ی شمال... یک کلبه ی جنگلی‌...

یک میز کوچک چوبی با دو تا صندلی...

کمی‌ هیزُم... کمی‌ آتش...مه‌ِ جنگلی‌...

کمی‌ تاریکی ‌ِ محض... کمی‌ مستی... کمی‌ مهتاب...

و بوی یـار.. و بوی یـار... و بوی یـار ...!

تـو باشی

مـن باشم

و ...هــیچ !

دنــیـا هم ارزانی خودشان ...

یکشنبه بیستم بهمن 1392| 20:27 |u3f| |

|________________________┍──────────────┤

 ببین
چشمانت
با شب چه كرده اند
من كه...
جای خود دارموقتی کسی را عاشق خودت میکنی . . .

در برابـــرش مسئولـــی . . .

در برابـــر اشکهایش . . .

شکستن غرورش . . . .

لــحظه های شکستن در تنهایی . . . .

و اگر یـــادت بـــرود ! !

در جایـــی دیگر سرنوشــــت به یادت خواهـــد آورد . . . !!!

فک کنم این خرگوشه هم ایرانی باشه :|
ببین نی نی چیکار میشه ... =))))))
قر تو کمرم فراونه
نمیدونم کجا بریزممممممم؟؟

دوشنبه سی ام دی 1392| 18:34 |u3f| |

|________________________┍──────────────┤

 

                 واااای مدیونی اگه خوشت بیاد ونظر ندی


         

ای جووون...چقدم جدیه


اینم روش جدید ارایش....

خدایا شکرت!

جمعه بیست و هفتم دی 1392| 14:39 |u3f| |

|________________________┍──────────────┤